Instrumentkonstruktion av dynamiskt vägningssystem för bockning av plåt

Med den snabba utvecklingen av motorvägstransporter har den traditionella dynamiska lastbilsvågen inte kunnat möta den nuvarande efterfrågan på marknaden. Traditionell dynamisk lastbilsvåg har huvudsakligen följande problem: på grund av vågens komplexa mekaniska struktur tål den inte fordonets höghastighetspåverkan, så den är inte lämplig för höghastighets dynamisk vägning; Den komplexa mekaniska strukturen hos vägningsplattformen orsakar lätt skador på sensorn och deformation och sättning av vägningsplattformen. Tätningen av vägningsbordet är inte bra, vilket resulterar i vatten, slam kommer att påverka vägningsnoggrannheten. Med den kontinuerliga förbättringen av dynamisk vägningsteknik hemma och utomlands, för att lösa dessa problem, kom den dynamiska lastbilsvågen med böjplatta till. Med fördelarna med inbyggd vägningsplattform, bra tätning, enkel konstruktion och gratis underhåll, kan det dynamiska vägningssystemet för böjplattan appliceras på dynamisk vägning av fordons brett hastighetsområde (0~200 km/h). För närvarande utvecklas tekniken för detta system snabbt och blir mer och mer mogen, och har gradvis blivit en ny lösning av vägtullsystem för vägtullar och detektionssystem för motorvägsövergräns. Elektroniskt vägningsinstrument (ECM) är kärnan i dynamisk beräkning och kontroll av lastbilsvåg. Dess funktion och prestanda bestämmer direkt den tekniska nivån på dynamiskt vägningssystem. Instrumentdesignschemat inkluderar hårdvarudesign, mjukvarudesign och vägningsalgoritmdesign. Designidéerna och huvudinnehållet är som följer: 1) Det här dokumentet diskuterar bakgrunden och betydelsen av forskningen om dynamisk lastbilsvåg och dynamiskt vägningsinstrument för böjplatta, introducerar forskningsstatus, utvecklingsstatus och framtida utvecklingstrend för relevanta områden hemma och utomlands, och beskriver även tillämpningstillfällen och omfattningen av dynamisk lastbilsvåg av bockningsplatta hemma och utomlands. 2) Strukturen för det dynamiska vägningssystemet för böjplattan diskuteras, inklusive vägningssensorn för böjplattan, fordonssepareringsanordningen och instrumentet. Bland dem introduceras huvudsakligen arbetsprincipen för flexionsplattans vägningssensor. Arbetsprincipen och flödesschemat för vägningssystemet för böjplattan analyseras. 3) Baserat på analysen av designkraven för det dynamiska vägningsinstrumentet med böjplatta, utförs den integrerade designen av instrumentets hårdvara och den modulära elektriska designen. Designkraven, designprocessen och designresultaten för varje hårdvarumodul beskrivs i detalj. 4) baserat på WIN32API med hjälp av flertrådig programmeringsteknik för att utveckla det dynamiska vägningsinstrumentprogrammet för böjplattan. Varje trådmodul och dess huvudkod för huvudprogrammet diskuteras i detalj. 5) Analysera fordonets höghastighetsvägningssignal och använd wavelet-transformeringsalgoritmen för digital signalbehandling av vägningsdata enligt den lilla datasignalen. I MATLAB-miljö används wavelet-transformverktygslåda för att minska bruset från den ursprungliga vägningssignalen, och goda resultat har erhållits. Slutligen används fältexperimentdata för att verifiera att denna metod har en viss effekt på att förbättra vägningsnoggrannheten och har praktisk tillämpning. 6) Sammanfatta designprocessen för ett dynamiskt vågsystem för att böja plattan, analysera otillräckligheten och se fram emot framtiden. De viktigaste innovationspunkterna är följande: 1) Eftersom systemet är lämpligt för höghastighets dynamisk vägning av fordon, är vägningssignalen som samlas in av instrumentet när fordonet passerar i hög hastighet en liten datasignal. När det gäller digital signalbehandling uppnådde analysen och bearbetningen av små datasignaler, i kombination med fältexperimentdata, en god effekt av brusreducering och filtrering. 2) Instrumentets hårdvarudesign använder industridatorn som kärnstyrenhet. I mjukvarudesignprocessen används den flertrådade teknologin för programmering, vilket förbättrar instrumentets driftseffektivitet och prestanda. Hårdvaru- och mjukvaruprogramstrukturen för instrumentet som utformats i detta dokument har tillämpats i praktiska projekt, och driften är normal och stabil i ett antal förinspektionsstationer för landsvägstrafik. Vägningsalgoritmen baserad på wavelet-transform kan effektivt filtrera bort brussignalen för de små data från vägningssignalen, och felet i experimentresultaten i intervallet 0-50 km/h kan kontrolleras inom 4 %.


Posttid: 2021-aug-13